آجر چینی

آجر را می توان به عنوان یكی از مقاومترین مصالح ساختمانی دسته بندی كرد. به دلیل انواع مختلف خاك رس، آجرهای بسیار متفاوت با رنگ های بسیار متنوع از تقریباً سفید گرفته تا خاكستری، آبی نزدیك به سیاه، قهوه ای، نارنجی و سرخ می توان تولید كرد. برخی از آجرها آب زیاد و برخی دیگر آب كمی جذب می كنند و یا اصلاً آبی جذب آنها نمی شود. برخی حالت راست گوشه داشته و از لبه های تیزی برخوردارند و برخی دیگر شكل نامنظم دارند.

انواع كوره های آجرپزی:

 1. ۱- كوره ی توده ای
 2. ۲- كوره ی اسكاتلندی
 3. ۳- كوره ی نوبتی با كشش هوای رو به پایین
 4. ۴- كوره ی هوفمان
 5. ۵- كوره ی پیوسته

انواع آجر:

۱- آجرهای معمولی: فاقد سطوحی با پرداخت ویژه هستند و برای كارهایی با اهمیت ظاهری درجه۲ و یا هر كار دیگری كه بعداً با مصالح دیگری پوشانده می شوند.

۲- آجرهای نما: از رویه ای پرداخت با بافتی ماسه ای یا صاف برخوردارند. برای روكار ساختمانها و ایجاد نمایی مقاوم و دلپذیر استفاده می شود.

۳- آجرهای مهندسی: بسیار متراكم اند و در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرند: – دیوارها یا جرزهایی كه بارهای سنگینی تحمل می كنند.- دیوارهای حایل – پایه های كناری و پایه های میانی پله ها – پوشش داخلی میله ی دودكش های بتنی –كانالهای آجری فاضلاب و هر نوع دیواركشی كه در معرض آب و هوا، فرسایش یا حمله ی اسیدی قرار دارد.

۴- آجرهای نسوز: آجرهای ویژه ای هستند كه در مواردی مورد استفاده قرار می گیرند كه مقاومت در برابر گرما مورد نظر باشد.

۵- آجر ماسه – آهكی: مصالح مورد استفاده، آهك و ماسه به نسبت تقریبی ۱ به ۸ است كه با مقدار بسیار كمی آب با هم مخلوط می شوند. برای اسفاده در كارهایی مناسب است كه مقاومت بالا مورد نظر باشد یا كار پیوسته در معرض اشباع شدگی با آب یا در معرض دماهای زیر صفر قرار داشته باشد.

۶- آجرهای بتنی: مصالح مورد استفاده سیمان و ماسه است.

ابزارهای مورد استفاده ی بنّاهای آجرچین باید: – باید مقاوم باشند. – در مقابل سایش و استفاده ی زیاد از خود پایداری نشان دهند. – تا چند سال قابلیت استفاده خود را حفظ كنند. –برای كار ویژه ی خود و نه به عنوان جانشین ابزاری دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

پیوندهای آجرچینی: این اصطلاحی است كه به آرایش های شناخته شده ی مختلف آجرچینی دیوارها اطلاق می گردد. وجود این طرح های پیوندی برای دیوارهایی كه بارهای سنگینی را تحمل می كنند امری اساسی است و بدین ترتیب تا حد امكان از تخریب سازه ای جلوگیری می شود.

با پیوند صحیح آجرچینی در گوشه ها، جرزهای متصل، دیوارهای متصل و جداكننده و اطمینان یافتن از مهار شدن كامل آنها به یكدیگر، علاوه بر توزیع بار یكنواخت در سراسر دیوار، پایداری نیز حاصل می گردد.

اما به هر حال پیوند آجرچینی تنها به موضوع مقاومت محدود نمی شود. اغلب برای ایجاد ظاهری دلپذیر و ایجاد طرح های تزیینی در نمای آجركاری از پیوندهای آجرچینی استفاده می شود.

در مورد پیوندهای آجریچین اصول عمومی مشخصی وجود دارد كه عبارتند از:

۱- باید همپوشانی صحیحی ایجاد و حفظ كرد.

۲- بندها یا درزهای عمودی ردیف های متناوب باید در یك خط قائم قرار داشته باشند.

۳- در دیوار نباید هیچ درز ممتدی وجود داشته باشد، بدین مفهوم كه درزهای عمودی ردیف های مجاور نباید با هم تلاقی كنند و یا در صورت عدم امكان، تعداد آنها باید تا حد ممكن كاهش داده شود.

۴- آجرهای رج بند را هرگز نباید در سطح دیوار كار گذاشت، بلكه آنها را باید در كنار آجر كله ی نبش قرار داد.

۵- آجرهای مهار محل تقاطع ها یا نبش ها باید كاملاً پیوند داشته باشند تا دیوارها به یكدیگر مهار شوند.

۶- آجرهایی كه در داخل ضخامت دیوار قرار می گیرند باید تا حد امكان به صورت كله ای كار گذاشته شوند.

۷- در عرض دیوار باید پیوند مقطعی حفظ شود، بدین مفهوم كه پیوند پشت دیوار با پیوند سطح آن در یك خط قرار گیرد.

۸- برای دستیابی به حداكثر مقاومت در دیوار، تمامی درزهای داخلی دیوار باید در هر ردیف با ملات پر شوند. این كار را می توان با مخلوط كردن مقداری از ملات به صورت دوغاب و ریختن آن در داخل درزهای میان آجرهای كار گذاشته شده در دیوار انجام داد.

انواع پیوندها: تعداد پیوندهای ممكن آجرچینی بیشمار است اما در زیر برخی از انواع معمولتر مورد استفاده ی عمومی آورده شده است.

پیوند كله : این پیوند برای دیوارهای یك آجری مناسب است و در این حالت تمامی آجرها به صورت كله ای چیده می شوند. بیشتر در كرسی چینی یا دیوارهایی با پلان منحنی به كار می رود.

پیوند انگلیسی یا بلوكی: در این پیوند یك ردیف آجر به صورت كله و ردیف دیگر به صورت راسته چیده می شود.

پیوند كله و راسته: در این پیوند آجرهای هر ردیف یك در میان به صورت كله و راسته چیده می شوند و آجرهای كله هر ردیف به صورت مركزی در بالای آجرهای راسته ی ردیف زیرین قرار می گیرند.

پیوند هلندی: این پیوند تا حدودی شبیه پیوند انگلیسی است چرا كه یك در میان از ردیف های كله و راسته استفاده می شود، اما در ردیف كله آجر رج بند وجود ندارد و پیوند آجرها با قرار دادن یك آجر سه قدی در ابتدای ردیف راسته انجام می شود.

بندكشی: اصطلاحی است كه به فرآیند نهایی تكمیل دیوارچینی جهت ایجاد ظاهری زیبا اطلاق می گردد. بندكشی دیوارها به دو روش انجام می شود :

در حالت اول بندهای ملاتی نمایان دیوار را می توان در ضمن كار بندكشی كرد. این روش معمولاً متداولترین و مستحكمترین روش است. در مورد دوم بندكشی پس از تكمیل دیوار انجام می شود و با این روش معمولاً ظاهر بهتری به وجود می آید.

ملات بندكشی: تركیب و رنگ این ملات بر حسب شرایط مورد نظر متفاوت است، اما به عنوان یك قاعده ی كلی، مقاومت نهایی ملات بندكشی دیوار نباید از مقاومت آجرهای تشكیل دهنده ی دیوار بیشتر باشد. ملات های متراكم و سخت موجب تخریب جدی برخی از انواع آجرهای نمای نرم می شود. برای دیوارهای ساخته شده از آجرهای نمای سختی كه در شرایط در معرض قرار دارند می تواند از مخلوط ۱ قسمت سیمان به ۲ قسمت ماسه استفاده كرد. اما برای نماهای عمومی آجری معمولاً مخلوط ۱:۳ كاملاً رضایت بخش خواهد بود.

مخلوط ماسه و سیمان ملاتی به رنگ خاكستری ایجاد می كند، اما اگر به جای بخشی از سیمان از آهك استفاده كنید، رنگ روشن تر كرمی یا حتی زرد ایجاد می شود.

آجرچینی مسلح: تحت شرایط معمولی، مقاومت آجرچینی برای تحمل بارهایی كه مستقیماً به سمت پایین بر روی دیوار وارد می شوند، كافی است. این بارها فشارهایی ایجاد می كنند كه سعی در خرد كردن دیوار دارند، به همین دلیل در این حالت گفته می شود كه آجر تحت فشار قرار دارد. اما به هر حال مقاومت آجرچینی در برابر بارهایی كه نیروی كششی ایجاد می كنند، ضعیف است. در صورت وجود چنین بارهایی گفته می شود كه دیوار تحت كشش قرار دارد. به همین دلیل آجرچینی را نباید مستقیماً در عرض درگاهی های در و پنجره بنا كرد. مگر آنكه با قرار دادن میلگردهای فولادی در دیوار، با این نیروهای كششی توسط فولاد مقابله شود نه با خود آجرچینی.

« كارهای تزیینی »

با وجودی كه دلیل اصلی پیوند ایجاد پایداری و مقاومت در آجرچینی است، برخی از انواع پیوندها تنها جنبه ی تزیینی دارند. مورد استفاده ی این پیوندها برای ایجاد طرحی در دیواركشی است تا دیوار از حالت ساده ی خود خارج شود.

كارهای تزیینی با به وجود آوردن خطوط سایه و طرح، در ظاهر كار برجستگی و عمق ایجاد می كنند و بدین ترتیب آجرچینی ظاهر زمخت و حجیم خود را از دست می دهد. با وجودی كه تمامی این كارها هزینه ی دیواركشی را افزایش می دهد، اما امكان اجرای طرح های ساده ای با هزینه ی كم نیز وجود دارد.

در زیر برخی از روش های اقتصادی مورد استفاده ی آجرچینی تزیینی آورده می شود:

۱- استفاده از ملاتی با رنگ متضاد برای بندكشی

۲- استفاده از آجرهایی با رنگ های متفاوت در دیواركشی

۳- چیدن آجرها با طرح های مخصوص

۴- چیدن آجرها به صورتی كه نسبت به سطح كار برجسته باشند تا بدین ترتیب در نمای دیواركشی خطوط سایه ایجاد شود.

آجرهایی با رنگ های متضاد

در ساختمان های چند طبقه ایجاد قاب های بزرگی از آجرهایی با رنگ متضاد در دیوارهای خارجی، روشی معمول است. این آجرها اغلب به رنگ آبی تیره اند و با ایجاد حالت سایه تاثیری از عمق ایجاد می كنند. گاهی اوقات این قاب ها را با ملاتی به رنگ آجرها بندكشی می كنند تا تاثیر یكنواخت بهتری از عمق در نمای سازه ایجاد شود. مورد استفاده دیگر آجرهایی با رنگ متضاد در ساخت گوشه ها با پیوند بلوكی است.(شكلهای زیر)كه تاثیر بسیار خوشایندی در زوایای خارجی ساختمان ایجاد می كند.

«چیدن آجرها با طرح های وی‍‍‍ژه»

پیوند لوزی

در سطوح وسیع دیواركشی ساده، با استفاده از آجرهایی به رنگ متضاد با دیوارچینی می توان طرح های لوزی شكلی ایجاد كرد. این روش ایجاد طرح در آجرچینی همیشه متداول است و نمونه های بسیار خوبی از این نوع كار را می توان در ساختمان های جدید و قدیم مشاهده كرد

آجرهای برجسته

از این آجرها در بسیاری از ساختمانهای جدید برای ایجاد طرح هایی در سطوح ساده و وسیع آجرچینی استفاده می شود. روش معمول این كار استفاده از آجرهای كله ای است كه از سطح دیوار در حدود ۱۸ میلیمتر پیش آمدگی دارند. این آجرها در فواصل مساوی از یكدیگر قرار می گیرند و طوری شاقول می شوند كه در سطح دیوار خطوط مستقیم افقی ، عمودی و قطری ایجاد گردد. برای كنترل دقت پیش آمدگی آجرها به روشی ساده می توان از یك شابلون كوچك استفاده كرد.

روش دیگر انجام این كار برش دادن سر آجرها است، به طوری كه سطح ناصاف آجر نسبت به دیوار حالت برجسته داشته باشد. با وجودی كه این سطح ناصاف است اما در برش آن باید دقت كرد، زیرا در ضمن ناهموار بودن سطح، برش راست گوشه ی لبه ها حائز اهمیت است. برای این نوع كار باید از آجرهای سخت پخت استفاده كرد كه از مقاومت كافی در برابر عوامل آب و هوایی برخوردارند.

روش دیگر این شیوه ی كار استفاده از طرح های كوچك جدا از هم در سطح دیوار است. در این روش چنانچه برای طرح ها از آجرهایی به رنگ متضاد استفاده شود، دیوار شكل بسیار جالبی پیدا خواهد كرد.

«آجرچینی خوش نما»

این شكل كار هرچه بیشتر به عنوان سطح داخلی دیوار اتاق های نشیمن یا اتاق های استراحت آفتابگر ساختمان های مسكونی محبوبیت پیدا می كند. بنّای آجرچین در ساخت این دیوارها باید از مهارت بسیار بالایی برخوردار باشد تا دیوار ظاهری خوشایند پیدا كند.

نقایص كوچكی كه در دیوار های خارجی مورد توجه قرار نمی گیرند، در اتاق نشیمن شكل بسیار برجسته ای پیدا كرده و به راحتی نمای زشتی ایجاد می كنند.

بنابراین دقت بسیار ویژه در ساخت این قبیل دیوارها امری اساسی است و در این ارتباط باید به نكات زیر توجه كرد:

۱- دیوار را باید كاملاً تمیز و عاری از لكه های ملات نگه داشت.

۲- در صورت استفاده از آجرهای چند رنگ، رنگ های مختلف باید به شكلی یكنواخت در سراسر سطح دیوار پخش شوند.

۳- هیچ آجر لب پری نباید در سطح دیوار نمایان باشد.

۴- ضخامت بندها باید یكنواخت باشد.

۵- بندكشی باید با استاندارد بالایی انجام شود. بندهای گونیا احتمالاً متداولترین شكل بندكشی این دیوار است و عمق بندها باید یكسان باشد. رنگ ملات باید در سراسر دیوار یكنواخت باشد.

۶- درزهای عمودی باید به طور واقعی شاقول باشند.

۷- در سراسر دیوار باید پیوند آجرچینی صحیحی وجود داشته باشد.

۸- دیوار باید به طور واقعی شاقول، تراز و در طول سطح خود مستقیم باشد.

۹- با تكمیل دیوار، گاهی اوقات برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار، سطح دیوار را با لایه ای از درزگیر شفاف سیلیكون یا محلول روغن بزرك و تربانتین با نسبت های ۱:۲ یا ۱:۳ می پوشانند. ماده ی دوم هم اثر درزگیری دارد و هم رنگ آجرها را برجسته می سازد. این محلول ها را می توان به كمك یك فرچه ی كوچك نقاشی بر سطح آجرچینی زد.

۱۰- در زمان كار كردن استادكاران دیگری همچون نقاش ها و گچكاران در نزدیكی دیوار باید از آن در مقابل لك شدگی حفاظت كرد. هر نوع لك شدگی اتفاقی را باید بلافاصله برطرف ساخت.

«آجرها و كاشی های لعاب دار»

در برخی از ساختمان ها همچون انبارهای مواد غذایی، كشتارگاه ها و بیمارستان ها، تمیزی و بهداشت موضوعی اساسی است و بنابراین سطح دیوارها باید براق بوده و به راحتی تمیز شوند. در این موارد، آجرها یا كاشی های لعابدار رویه ی بسیار خوبی در دیوارها ایجاد می كنند، زیرا این رویه علاوه بر صاف و سخت بودن در صورت تجمع كثافت بر سطح آن به راحتی با یك پارچه ی مرطوب تمیز می شود.

هر دوی این محصولات از قالب زنی و پخت رس نسوز ساخته می شوند. پس از سرد شدن آجرها یا كاشی های پخته شده آنها را در لعاب مایع فرو می كنند و یا آن طور كه بیشتر معمول است به كمك تسمه نقاله از زیر افشانه های لعاب عبور داده می شوند. تركیب این لعاب مایع بسته به نوع كارخانه و رنگ مورد نظر متفاوت است، اما رنگدانه ی آن معمولاً از یك اكسید فلزی همچون قلع یا روی است. پس از لعاب پاشی، آجرها را در یك كوره ی پیوسته (معمولاً گاز نسوز) تحت عملیات حرارتی بیشتری قرار می دهند و بدین ترتیب لعاب سطحی شیشه ای همچون سطح فنجان و نعلبكی پیدا می كند.

این كاشی ها در رنگ های مختلفی عرضه می شوند و با وجودی كه سفید متداولترین رنگ است، اما رنگ سفید را نیز می توان با سایه های بسیار مختلفی تهیه كرد. بنابراین بهتر است كه تنها از كاشی های یك تولید كننده استفاده كردتا ثبات رنگ كار حفظ شود. در صورت استفاده از محصولات تولیدكنندگان مختلف، در سطح دیوار به جای یك رنگ یكنواخت، سایه های مختلفی دیده خواهد شد.

«چیدن آجرهای لعابدار»

چیدن این آجرها چندان آسان نیست و برای ایجاد دیواری با رویه ی درجه یك باید به نكات زیر توجه كرد:

۱- ابتدا باید آجرها را كاملاً خیس كرد و پیش از چیدن اجازه داد تا آب اضافی آنها بچكد، به طوری كه در سطوح آجر هیچ آب اضافه ای وجود نداشته باشد.

۲- ماسه ی مورد استفاده ی ملات باید ریز دانه و برای آجرچینی آسان فاقد سنگ باشد، ضمناً برای جلوگیری از لك شدگی احتمالی آجرها نباید ناخالصی های آبی در آن موجود باشد.

۳- درزهای آجرچینی باید بسیار نازك باشد، در برخی موارد ضخامت این درزها در حد ضخامت یك سكه دو پنی است.

۴- پس از چیدن یك ردیف آجر در یك راستا، مستقیم بودن لبه ی بالایی آجرها را باید مجدداً به كمك یك شمشه كنترل كرد تا از عدم وجود برآمدگی اطمینان حاصل كرد.

۵- مستقیم بودن سطح نمای هر ردیف آجرچینی را باید به كمك یك شمشه كنترل كرد.

۶- درزهای عمودی باید به طور واقعی شاقول باشند و پیش از چیدن آجرها باید مكان آنها را بر روی ردیف زیرین علامت گذاری كرد.

۷- پس از تكمیل دیوار، درزهای نمایان را می توان با سیمان خالص یا سیمان سفید یا رنگی بندكشی كرد. این كار اغلب با كشیدن مخلوط سیمان به داخل درزها به كمك یك تكه كهنه یا پارچه انجام می شود و سپس تمامی سطح دیوار با یك پارچه ی تمیز پاك می شود.

در صورتی كه در دیوار ساخته شده از آجرهای لعابدار پیوند شكسته وجود داشته باشد، انجام این كار مستلزم برش دادن آجرها است و این برش را می توان با اره ی مكانیكی یا چكش و قلم دم پهن انجام داد.

در صورت استفاده از چكش و قلم دم پهن ابتدا باید آجر را علامت گذاری كرد و آن را از نقطه ای به فاصله ی ۶ میلیمتر برش داد. سپس برش دوم بر روی علامت انجام می شود و پرداخت نهایی كار به كمك یك تكه سنگ سمباده انجام می گیرد. چنانچه تلاش شود تا آجر در یك مرحله با قرار دادن مستقیم قلم دم پهن بر روی علامت برش داده شود، احتمال لب پریدگی لعاب بسیار زیاد است، در حالی كه با برش دو مرحله ای برش تمیزتری بدست می آید.

 • خیابان فدائیان اسلام - چهارراه بعثت - پلاک 1053
 • تلفن:02133888553
 • تلفن همراه:09126020113 بابک محمدی
 • تلفن همراه: 09125789048 صحرائی
 • معرفی آجر برتر
 • انواع محصولات آجر برتر
 • ضمانت محصولات
 •  خدمات پس از فروش

 

 • پروژه های ساختمانی
 • تصاویر پروژه های انجام شده
 •  مشاهده گالری
 • دانلود کاتالوگ
 • فرم سفارش
 • اخبار و مقالات
 • سایت های مرتبط
 • مشتریان ما